Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Jazz i Billdal

  • Inbjudan till FINALFEST för medlemmarna i föreningen Jazz i Billdal torsdag 27 april 2023

    Det är med sorg i hjärtat som vi i den avgångna styrelsen för Jazz i Billdal meddelar att föreningen tvingas lägga ner sin verksamhet efter 40 år. Det är många samverkande faktorer som har lett fram till detta. Vikande medlemsantal, brist på lämpliga lokaler för jazz och dans, svårigheter att få folk intresserade av styrelseengagemang, se vidare årsmötesprotokoll 2023.

    MEN, vi måste ändå fira att vi verkat i 40 år och vad kan vara bättre än en ordentlig jazzfest. Vi har en del pengar på vårt konto och självklart så skall dessa komma våra medlemmar (2022-23) tillgodo. Vi inbjuder därför till ett sista medlemsmöte med FINALFEST och av föreningen bekostad middag med dans till vår egen jazzorkester BAS, Billdals All Stars, på Restaurang Örlogskapellet (KAPELLET NYA VARVET) torsdagen 27 april 2023 med insläpp kl 17.30, se detaljer i bifogad INBJUDAN. Anmälan snarast, senast söndagen den 23 april till kontakt@jazzibilldal.se, ange namn och telefonnummer.